Indeklima

Optimalt indeklima giver øget velvære og produktivitet

Et godt og sundt indeklima har ren og frisk luft.

Vi opholder os inden døre næsten hele dagen og for nogle af os kun afbrudt af transporten til og fra arbejdet, skolen eller børnehaven.

Derfor har luften i de rum, hvor vi opholder os, stor betydning for vores trivsel og velvære. Et godt og sundt indeklima har ren og frisk luft – og med den helt rigtige temperatur – det påvirker os positivt, vi føler os bedre tilpas og får større overskud.

En løsning fra ProfaGroup sikrer en lang række fordele:

  • Et godt og sundt indeklima
  • Øget komfort og trivsel
  • Færre sygedage og større effektivitet

Et godt indeklima, hvor produktiviteten øges markant

Arbejdstilsynet anbefaler, at temperaturen under normale klima og arbejdsforhold holdes på 20–22 grader ved stillesiddende arbejde. Temperaturen må ikke overstige 25 grader og bør ikke komme under 18 grader.

Indeklima Sjælland

Produktiviteten falder med 10% eller mere ved en temperatur på 25 grader.

Gældende fradrags & tilskudsregler

Når du vælger at lave energiforbedringer på din bolig, kan du søge om håndværkerfradrag. Det betyder, at du kan spare nogle udgifter ved at trække arbejdslønnen fra på din selvangivelse.

Du kan læse mere om håndværkerfradraget på skat.dk.

Der kan også være mulighed for at søge energitilskud, der er et skattefrit tilskud til energirenovering, hvor vi eventuelt kan være behjælpelig med din ansøgning.

Hos ProfaGroup har vi en lang erfaring med individuelle løsninger til parcelhuse, kontorer, lagre, produktionshaller, produktions køleprocesser, fjernelse af overskudsvarme m.m.

Det tilstræbes at udføre energioptimerede løsninger med blandt andet frikøling og genanvendelse af overskudsvarme.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os