Ventilationsløsninger fra ProfaGroup

Optimalt indeklima giver øget produktivitet

Vi opholder os inden døre næsten hele dagen og for nogle af os kun afbrudt af transporten til og fra arbejdet, skolen eller børnehaven.

Derfor har luften i de rum, hvor vi opholder os, stor betydning for vores trivsel og velvære. Et godt og sundt indeklima har ren og frisk luft – og med den helt rigtige temperatur – det påvirker os positivt, vi føler os bedre tilpas og får større overskud.

En løsning fra ProfaGroup A/S sikrer en lang række fordele:

  • Et godt og sundt indeklima
  • Øget komfort og trivsel
  • Kort tilbagebetalingstid på investering

Industriløsninger
Vi har en lang erfaring med individuelle løsninger til lagre, produktionshaller, produktions køleprocesser, fjernelse af overskudsvarme m.m.
Det tilstræbes at udføre energioptimerede løsninger med bl.a. frikøling og genanvendelse af overskudsvarme.

Undgå dårligt indeklima
Når du ikke får luftet ud så ofte, som du burde øges risikoen for et dårligt indeklima. De mest tydelige tegn herpå er fugt og dug på vinduer.
Det påvirker hele din familie og dårlig indeklima kan give søvnproblemer, hovedpine, utilpashed og koncentrationsbesvær.
Når du forbedrer indeklimaet med en ventilationsløsning, forbedrer du også din families velvære og kan minimere risikoen for sygdomme.

Indeklima i nye og ældre kontorbygninger
Der kan være stor forskel på indeklimaet alt efter om man arbejder i en ny eller gammel kontorbygning. Fordi nye bygninger generelt er tætte og velisolerede er det nødvendigt med mekanisk ventilation. Derfor er det også nødvendigt, ikke kun at tilføre frisk luft, men også at tilføre vand til luften, for at genskabe det sunde middelniveau.

Optimalt indeklima giver øget produktivitet hos medarbejderne
Det anbefalede luftfugtighedsniveau for menneskers sundhed er en relativ luftfugtighed på 40-60 %. Store kontorer implementerer industrielle luftbefugtningsanlæg i deres centrale ventilationsanlæg for at fastholde dette niveau. Der findes dog også luftbefugtningsanlæg, som kan anvendes direkte i rummet og diskret øge luftfugtigheden.

Tør luft på kontorer giver øget sygefravær
Kontorer, der har ventilation om sommeren og opvarmer om vinteren, vil have en lav luftfugtighed uden tilført befugtning. Udsættes medarbejderne gennem længere tid for tør luft, har det en indvirkning på deres sundhed.

Kontakt ProfaGroup A/S for et uforpligtende møde.

Vil du vide mere?

Telefon: +45 56 65 00 10
Mail: info@profagroup.dk